Historiantutkimus


Historiantutkimus osiossa paneudutaan syvemmin muutamiin Kuusamo–Kiestinki suunnan sota-ajan historiaan liittyviin tapahtumiin, joista ei välttämättä ole olemassa täysin tyhjentävää arkisto tai tutkimustietoa. Tarkoituksena on selvittää hieman puutteellisten ja mahdollisesti jopa ristiriitaisten tietojen valossa, mitä todella on tapahtunut. Jokaisen tutkimusraportin alareunassa on yhteydenotto lomake, jonka kautta voi tarvittessa ottaa yhteyttä meihin ja kertoa mielipiteensä asiasta, tai parhaimmasta tapauksessa jopa tuoda lisää tietoa tutkimuksen perustaksi.

15.2.2002 (27.9.2023 23:51)