Korpisota 1941–1944 (Studie Nordost)


Alkusanat

Kiestingin suunnan sota-ajan tapahtumista on kirjoitettu lukuisa määrä erilaisia historiateoksia, joista osa on erittäin laadukkaitakin, mutta teosta missä käydään läpi kaikki tapahtumat Kuusamo–Kiestinki alueilla vuosina 1941–1944, päivä päivältä, ei ole vielä tehty. Yleensä suomalaiset historiateokset päättyvät Kiestingin suunnan tapahtumissa kesään 1942, kun suomalaiset joukot siirtyivät pääosin Uhtuan suunnalle. Saksalaisten kirjoittamat teokset puolestaan jatkuvat aina syksyyn 1944 asti, mutta ovat suhteellisen ylimalkaisia, eivätkä juurikaan käsittele kokonaisuutta niin, että suomalaisetkin joukot, ilmatoiminta ja selustan tapahtumat huomioitaisiin. Nämä teokset keskittyvät miltei pelkästään saksalaisten maajoukkojen toimintaan rintamalla. Myöskään Salpalinjasta Kuusamossa, ei ennen tätä ollut vielä julkaistu kattavaa teosta.

Studie Nordost projektin taustaa

Historiantutkimusprojekti työnimi Studie Nordost, aloitettiin vuonna 1999 ja sen tuloksena valmistui vuonna 2009 historiateos, Sodanajan Kuusamo 1939–1944 (ISBN 978-952-925-195-7). Tutkimustyö aloitettiin kesällä 1999, lähinnä sotaveteraani Aarre Kinnusen (1922–2001) sota-aikaa kuvaavien mielenkiintoisten kertomusten pohjalta. Tutkimustyön lopputuloksena julkaistiin marraskuussa 2009 verkkojulkaisuna historiateos, Sodanajan Kuusamo 1939–1944. Teos käsitteli sodanajan tapahtumia Kuusamo–Kiestinki suunnalla.

Sodanajan Kuusamo 1939-1944

Studie Nordost 2013–2023 - Salpalinja Kuusamossa ja Korpisota 1941–1944

Tutkimustyö ei päättynyt vuoden 2009 julkaisuun, vaan projekti jatkui hiljalleen koko ajan. Vuoden 2013 alussa tehtiin päätös valmistaa aiemmin tehdystä teoksesta, kokonaan uudelta pohjalta, uusi paranneltu painos. Itse asiassa tarkoituksena on julkaista kaksi historiateosta, Salpalinja Kuusamossa ja Korpisota Kuusamo-Kiestinki. Salpalinja Kuusamossa teoksessa, nimensä mukaisesti käsitellään Salpalinjan rakentaminen Kuusamoon. Korpisota teoksessa puolestaan käydään läpi Jatkosodan tapahtumat Kuusamo-Kiestinki suunnalla vuosien 1941–1944 aikana.

Salpalinja Kuusamossa julkaistiin vuonna 2022 e-kirja muodossa, kuten myös vielä työnalla oleva Korpisota kirjasarja. Kirjat sisältävät paljon ennen julkaisematonta materiaalia. Teoksiin on lisätty runsaasti arkistokuvia, sekä tapahtumia kuvaavia, entistä tarkempia karttoja.

Korpisota.fi

Karttojen laatiminen kohdealueista

Teoksien kartat on laadittu esittämään tilannetta Kuusamo–Kiestinki suunnalla vuosina 1941–1944. Karttojen laatimisessa käytettiin apuna; suomalaisia vuoden 1938 maastokarttoja, vanhoja saksalaisia sotilaskarttoja, sotapäiväkirjojen karttapiirroksia, eri arkistojen karttapiirroksia linnoitusalueista, eri kirjallisten lähteiden karttoja, maaston inventointia (GPS-paikannus, Maanmittauslaitoksen LiDAR-karttakuvia apuna käyttäen), yksityisten henkilöiden tekemiä karttaluonnoksia, arkisto sekä muistitietoon perustuvia tietoja ja saksalaisten sota-aikaisia ilmavalokuvia. Kuusamon alueella suoritettu maastoninventointi ja siihen liittyvä karttojen laatiminen on tehty niin tarkasti kuin se käytettävissä olevien, paikoin hieman puutteellistenkin tietojen puitteissa on ollut mahdollista.

GPS-paikannusta käytettiin apuna, sijoitettaessa kartoille mahdollisimman tarkasti esim. Salpalinjan linnoituslaitteet, Kenttäradan ratapihojen kiskoparien kulkureitit, leirialueiden parakit, korsut, lähipuolustusasemat jne.

Waffenlager.net

Aiemmasta historiateoksesta poiketen, joukko-osastojen aseistus on esillä tällä Korpisota.fi internetsivustolla ja aseistuksen tarkentavia lisätietoja löytyy ylläpitämältäni internetsivustolla www.waffenlager.net. Sota-aikana käytössä olleista aseista on koottu entistä yksityiskohtaisemmat ja tarkemmat tiedot. Sivustolla esitellään aseet, niiden ominaisuudet, historiatiedot, ampumatarvikkeet jne. Sivustolla on kaksi osiota, jalkaväen kevyet aseet ja raskas taistelukalusto. Sivusto esittelee aseet pistoolista, kenttätykkiin aina panssarivaunuihin asti, unohtamatta niiden käyttämiä ampumatarvikkeita.

Salpalinja Kuusamossa e-kirja

Salpalinja Kuusamossa e-kirja (ISBN 978-952-6613-86-4) julkaistiin 6.9.2022, Suomen e-painos Oy:n toimesta. Kirja on myynnissä Elisa Kirjassa.

Salpalinja Kuusamossa historiateoksessa esitellään Salpalinjan rakentaminen Kuusamoon, vuosien 1940–1941 aikana. Teos sisältää erittäin tarkkaa tietoa Salpalinjan rakentamisesta ja linnoituslaitteista. Linnoituslaitteista on tarkat rakennepiirrokset ja kartat, mitkä osoittavat minne ne on rakennettu. Lisäksi kirjassa käsitellään linnoitustykistön toiminta Kuusamossa, viivytysasemien, sulutteiden ja murrosten rakentaminen Kuusamoon. Lisäksi aiheesta käydään keskustelua Facebook-ryhmässä: Salpalinja Kuusamossa

Korpisota 1941-1944

Korpisota 1941–1944 historiateoksessa puolestaan käydään läpi niin maasodankäynnin, kuin ilmasodankin tapahtumat, tarkasti päivä päivältä. Tähän on lisäksi liitetty selustan tapahtumat, kuten esimerkiksi huollon toiminta, selustan suojaaminen ja vihollisen partisaanitoiminta, keskittyen pelkästään Kuusamo-Kiestinki suunnan tapahtumiin.

Merkittävä osa Korpisota historiateoksen tiedoista on peräisin sota-arkiston sotapäiväkirjoista; III armeijakunta ja Ryhmä J. Saksalaisten joukkojen sotapäiväkirjoista tutkimme; AOK Norwegen, AOK Lappland, AOK 20, SS-Nord ja 7.Gebirgs-Division. Tutustuimme kaikkeen käsiimme saamaamme aihealuetta käsittelevää tekstiin, niin painetuista lähteistä, kuin Internetistäkin. Sotaveteraanien (suomalaisten ja saksalaisten) ja muiden yksityishenkilöiden haastattelut toivat myös arvokkaan lisän teokseemme.

Korpisota teoksessa esiintyvät joukko-osastot, joukkojen komentajat ja taistelukalusto esitellään erikseen tällä Korpisota 1941–1944 internetsivustolla.

Korpisota Kuusamo–Kiestinki 1941–1944 e-kirja on edelleen työn alla, eikä tarkkaa deadlineä valmistumiselle ole asetettu. Tutkimuksen valmistusmisella ei ole kiire, sillä tarkoitus on tehdä perusteellista työtä. Tämän hetken arvion mukaan tässä vielä menee muutama vuosi. Todennäköisesti Korpisota teoksen ensimmäinen osa valmistuu 2024–2026 aikana.

Viimeisimmäin linjauksen mukaan Korpisota 1941–1944, tullaan julkaisemaan neljän kirjan kirjasarjana. Tarkoituksena on käytettävissä olevan materiaalin laajuuden vuoksi laatiat kirjat vuosittain; Osa 1 - 1941, osa 2 - 1942, osa 3 - 1943 ja osa 4 - 1944.

Salpalinja Kuusamossa ja Korpisota


22.11.2020 (18.8.2023 08:35)