Korpisota 1941–1944


Korpisota - Kuusamo–Kiestinki 1941–1944 ja Salpalinja Kuusamossa historiateokset ovat verkkojulkaisuja, jotka julkaistaan tällä korpisota.fi -internetsivustolla. Sivustolla esitellään talvisodan tapahtumat, Kenttäradan rakentaminen, Salpalinjan rakentaminen Kuusamoon, jatkosodan tapahtumat Kuusamo-Kiestinki suunnalla, sekä joukko-osastojen lyhyet historiikit, taistelukaluston esittelyt ja historiantutkimukseen liittyviä ongelmakohtia yms.

Salpalinja Kuusamossa

Salpalinja Kuusamossa e-kirja julkaistiin 6.9.2022 ja nyt tästä kirjasta on lähiaikoina valmistumassa uudistettu, ns. parannettu toinen painos, joka julkaistaan tällä internet sivustolla! Salpalinja Kuusamossa tiimoilta on myös avattu Salpalinja Kuusamossa Facebook-ryhmä, jossa käydään keskustelua Salpalinjasta Kuusamossa ja esitellään työryhmän toimesta lähinnä sellaisia Salpalinjan tietoja, joita ei välttämättä itse ole sivustolle otettu mukaan.

Korpisota - Kuusamo-Kiestinki

Korpisota - Kuusamo-Kiestinki julkaistaan verkkojulkaisuna näillä näkymin, joskus vuosien 2024-2026 aikana. Korpisota.fi sivustolla avataan hiljalleen erilaisia Kuusamo-Kiestinki suunnan tapahtumiin liittyviä artikkeleita, sekä kalustoesittelyitä. Osa artikkeleista avataan luettavaksi, vasta hieman ennen teoksen julkaisua. Korpisota.fi julkinen Facebook-ryhmä on nyt avattu Korpisota.fi Facebook-ryhmä


Korpisota 1941

Jatkosodan vaiheet Kuusamo-Kiestinki suunnalla vuoden 1941 aikana.

Korpisota 1942

Jatkosodan vaiheet Kuusamo-Kiestinki suunnalla vuoden 1942 aikana.

Korpisota 1943

Jatkosodan vaiheet Kuusamo-Kiestinki suunnalla vuoden 1943 aikana.


Salpalinja Kuusamossa (toinen painos)

Salpalinja Kuusamossa (toinen versio) historiateos on verkkojulkaisu, jossa esitellään Salpalinjan rakentaminen Kuusamoon vuosien 1940–1941 aikana. Uusi julkaisu on parannettu versio, vuonna 2022 julkaistusta saman nimisestä e-kirjasta. Teoksessa on runsaasti uutta tietoa, kuten kohdekuvia (80 kpl), tarkasti laadittuja karttoja (54 kpl), sekä linnoituslaitteiden erilaisia rakennepiirroksia (79 kpl), havainnollistamassa tapahtumia. Teoksessa käsitellään tarkasti rakentamisen vaiheet, viivytysasemat, sulutukset, linnoitustykistö ja Salpalinjan teräsbetonikorsujen tuhoaminen syksyllä 1944. Lisäksi kerrotaan lyhyesti Salpalinjan entisöinnistä Kuusamon Lahtelassa.


Salpalinja Kuusamossa e-kirja


Korpisota 1941–1944

Korpisota 1941–1944 historiateos on verkkojulkaisu, joka julkaistaan tällä internetsivustolla. Teoksessa on nivottu yhteen koko Kuusamo–Kiestinki suunnan sotahistoria, käsittäen vuosien 1941–1944 tapahtumat. Teoksessa on runsaasti arkistokuvia ja tarkasti laadittuja karttoja, havainnollistamassa tapahtumia. Siinä käsitellään maasotatoimet, ilmasodankäynti, partisaanitoiminta, saksalaisten huollon toiminta Kuusamossa, sekä Kuusamon polttaminen ja miehitys.

Teos pohjautuu pääasiassa suomalaisiin ja saksalaisiin sotapäiväkirjoihin, sotaveteraanien haastatteluihin, mutta mukaan on otettu myös kaikki muu mahdollinen materiaali. Teos sisältää paljon ennen julkaisematonta aineistoa, mukaan lukien työryhmän Kuusamossa suorittaman GPS-pohjaisen maaston inventoinnin tulokset, liittyen lähinnä saksalaisten leirialueisiin ja huoltokeskuksiin.

Korpisota 1941–1944