Suomalaiset ja saksalaiset sotilasarvot 1941-1944

Yleistä

Tällä sivulla esitellään suomalaiset ja saksalaiset sotilasarvot ja arvomerkit, jotka olivat käytössä vuosina 1941–1944. Korpisota.fi internetsivustolla ja Korpisota e-kirjassa käytetään suomenkielisiä sotilasarvoja suomalaisten ja neuvostoliittolaisten sotilashenkilöiden sotilasarvoissa. Saksalaisten sotilasarvot esitetään alkuperäisessä muodossa, saksankielisinä. Näin vältytään väärinkäsityksiltä, sillä kaikkiaan saksalaisiin sotilasarvoihin, ei ole suomalaista vastaavuutta.

Esimerkkinä sotilasarvojen välisistä eroavaisuuksista, voidaan mainita ettei Saksan armeijassa (Heeres) ollut sotilasarvoa vänrikki. Ehkäpä jopa hieman yllättävää on, että Saksan armeijan sotilasarvo Leutnant, vastaa Suomen armeijan vänrikkiä ja Saksana armeijan Oberleutnat, Suomen armeijan luutnanttia. Hieman hämäävä on myös Saksan armeijan alikersantin arvo, joka saksaksi on Unteroffizier, jonka suora käännös on aliupseeri. Myös kenraalikunnan arvomerkit ovat nykypäivänä erilaiset. Esimerkiksi sota-aikana kenraalimajurilla oli kauluslaatassaan yksi leijona, kun nykypäivänä tämä vastaa prikaatinkenraalin arvoa.

Sota-aikana Suomen armeijassa ei ollut sotilasarvoa yliluutnantti, kuten nykyaikana on. Myöskään nykypäivän aliupseereiden ylimpiä arvoja, ylivääpeli ja sotilasmestari, ei sota-aikana ollut käytössä.

Kenraalien sotilasarvot aselajin mukaan

Suomen ja Saksan armeijassa on tapana ilmoittaa kenraalin arvon yhteydessä, hänen aselajinsa. Alle kootun listan mukaisesti, jossa saksalaisen sotilasarvon jälkeen on suomenkielinen vastine.

  • • General der Infanterie - jalkaväen kenraali
  • • General der Gebirgstruppe - vuoristojoukkojen kenraali
  • • General der Flieger - ilmavoimien kenraali


arvomerkkejä

Arvomerkit

Suomi: maavoimat - Saksa: Heer - Waffen-SS
 
Kauluslaatta Sotilasarvo Kauluslaatta / olkapoletti Sotilasarvo Kauluslaatat Sotilasarvo
 
Sotamarsalkka Generalfeldmarschall Reichsführer-SS
RF-SS
 
    Generaloberst SS-Oberstgruppenführer
Ostgruf
 
Kenraali General SS-Obergruppenführer
Kenr Oguf
 
Kenraaliluutnantti Generalleutnant SS-Gruppenführer
Kenrl Gruf
 
Kenraalimajuri Generalmajor SS-Brigadeführer
Kenrm Brigaf
 
      SS-Oberführer
Obf
 
Eversti Oberst SS-Standartenführer
Ev Ob Staf
 
Everstiluutnantti Oberstleutnant SS-Oberstrumbannführer
Evl   Ostubaf
 
Majuri Major SS-Sturmbannführer
Maj Maj Stubaf
 
Kapteeni Hauptmann SS-Hauptsturmführer
Kapt Hptm Hstuf
 
Luutnantti Oberleutnant SS-Obersturmführer
Ltn Oblt Ostuf
 
Vänrikki Leutnant SS-Untersturmführer
Vänr Lt Ustuf
 
  (sotilasmestari)     SS-Sturmscharführer
  Stuscha
 
  (ylivääpeli) Stabsfeldwebel    
   
 
Vääpeli Oberfeldwebel SS-Hauptscharführer
Vääp   Hscha
 
Ylikersantti Feldwebel SS-Oberscharführer
Ylik   Oscha
 
Kersantti Unterfeldwebel SS-Scharführer
Kers   Scha
 
Alikersantti Unteroffizier SS-Unterscharführer
Alik Uffz Uscha
 
Korpraali Obergefreiter SS-Rottenführer
Korpr. Ogefr Rttf
 
Korpraali Gefreiter SS-Sturmmann
Korpr Gefr Strmm
 
Sotamies Schütze SS-Schütze, SS-Oberschütze
Stm   Schtz
 

Arvomerkit - ilmavoimat

Suomen ilmavoimissa arvomerkit poikkesivat maavoimista, vain kauluslaatan värin osalta. Jalkaväen kauluslaatan väri oli vihreä, kun ilmavoimilla ne olivat siniset. Saksan Luftwaffella oli käytössään useita eri värejä. Lentävähenkilökunta keltainen, ilmatorjunta punainen, tutkailmavalvonta vihreä, viestijoukot ruskea, lääkintäjoukot sininen, kenttäpapit ja ilmavoimien pioneerit musta, Division Hermann Göring ja Generalfeldmarschall valkoinen.Suomi: ilmavoimat - Saksa: Luftwaffe
 
Kauluslaatta Sotilasarvo Kauluslaatta / olkapoletti Sotilasarvo
 
  (Sotamarsalkka) Generalfeldmarschall
   
 
  (Kenraalieversti) Generaloberst
   
 
Kenraali General der Flieger
Kenr  
 
Kenraaliluutnantti Generalleutnant
Kenrl  
 
Kenraalimajuri Generalmajor
Kenrm  
 
 
Eversti Oberst
Ev Ob
 
Everstiluutnantti Oberstleutnant
Evl  
 
Majuri Major
Maj  
 
Kapteeni Hauptmann
Kapt Hptm
 
Luutnantti Oberleutnant
Ltn Oblt
 
Vänrikki Leutnant
Vänr Lt
 
  (ylivääpeli) Stabsfeldwebel
  Sfw
 
Vääpeli Oberfeldwebel
Vääp Ofw
 
Ylikersantti Feldwebel
Ylik Fw
 
Kersantti Unterfeldwebel
Kers Ufw
 
Alikersantti Unteroffizier
Alik Uffz
 
  (Esikunta korpraali) Stabsgefreiter
  Sgefr
 
    Hauptgefreiter
  Hgefr
 
Korpraali Obergefreiter
Korpr Ogefr
 
    Gefreiter
  Gefr
 
Lentosotamies Flieger
Stm  
 

Lähdeluettelo

  • - Wehrmacht Ranks, url: https://wehrmacht.es, 27.11.2022
  • - Ranks and insignia of the Waffen-SS, url: https://en.wikpedia.org, 27.11.2022

1.2.2001 22:19 (29.11.2022 21:59)