Heeresfeldbahn - Kenttärata Hyrynsalmi–Kuusamo


Kenttärata

Saksalaiset rakensivat vuosien 1942–1944 välisenä aikana kapearaiteisen kenttäradan (Heeresfeldbahn) Hyrynsalmelta Kuusamoon ja tarkoitus oli jatkaa rataa aina Kiestinkiin asti, mutta aika tässä projektissa loppui kesken. Kenttäradan tarkoitus oli parantaa Kiestingin suunnan vaikeata huoltotilannetta, joka pääasiassa johtui tiestön huonosta kunnosta ja kuljetuskaluston pienestä kapasiteetista.

Korpisota.fi sivustolla esitellään kenttäradan rakentamisen vaiheet, liikennöinti kalusto ja radan liikennepaikat erityisesti Kuusamossa, sekä syksyn 1944 tapahtumat, jonka aikana vetäytyvät saksalaiset joukot tuhosivat kenttäradan kaluston ja liikennepaikat. Kenttärataa koskevissa artikkeleissa pääpaino on Kuusamoon rakennettujen liikennepaikkojen esittelyssä.


10.12.2020 (19.9.2023 22:57)