Korpisota 1941–1944 - e-kirja


Korpisota - Kuusamo–Kiestinki 1941-1944 historiateos on e-kirja, jota tukee tämä korpisota.fi internetsivusto. Suurin osa historian tapahtumista esitellään itse e-kirjassa, mutta talvisodan tapahtumat, Kenttäradan rakentaminen, joukko-osastojen lyhyet historiikit, taistelukaluston esittelyt, historiantutkimukseen liittyviä ongelmakohtia yms. esitellään tällä sivustolla. Korpisota Facebook-ryhmä on ainakin toistaiseksi tarkoitettu vain projektiryhmän ja luotettujen henkilöiden käyttöön. Salpalinjan rakentaminen Kuusamoon 1940–1941, esitellään omassa kirjassaan, Salpalinja Kuusamossa. Tämä kirja julkaistaan ensin, sitten Korpisota - Kuusamo–Kiestinki kirja.


Jatkosota

E-kirjassa käydään tarkasti päivä päivältä läpi jatkosodan vaiheet Kuusamo-Kiestinki suunnalla, vuosien 1941–1944 aikana.

Saksalaisten huolto

E-kirjassa esitellään saksalaisten Kiestingin suunnan joukkojen huollon tukeutuminen Kuusamossa vuosina 1941–1944.

Kuusamon tuho

E-kirjan viimeisessä osiossa selvitetään saksalaisten vetäytymistä Kuusamosta ja puna-armeijan suorittamaa miehitysaikaa.

Salpalinja Kuusamossa e-kirja

Salpalinja Kuusamossa e-kirja on noin 150 sivuinen historiateos, jossa esitellään Salpalinjan rakentaminen Kuusamoon vuosien 1940–1941 aikana. Teoksessa on runsaasti kohdekuvia ja tarkasti laadittuja karttoja, havainnollistamassa tapahtumia. Teoksessa käsitellään rakentamisen vaiheet ja Salpalinjan teräsbetonikorsujen tuhoaminen syksyllä 1944. Lisäksi kerrotaan lyhyesti Salpalinjan entisöinnistä Kuusamon Lahtelasssa.

Teos pohjautuu pääasiassa arkistotietoihin ja veteraanien haastatteluihin, mutta mukaan on otettu myös kaikki muu mahdollinen materiaali. Teos sisältää paljon ennenjulkaisematonta aineistoa, mukaan lukien työryhmän Kuusamossa suorittaman GPS-pohjaisen maaston inventoinnin tulokset, jonka pohjalta on laadittu tarkat kartat Salpalinjan linnoitusalueista ja linnoitustykistön asemista.


Korpisota 1941–1944 e-kirja

Korpisota 1941–1944 e-kirja on noin 800 sivuinen historiateos, jossa on nivottu yhteen koko Kuusamon suunnan sotahistoria, käsittäen vuodet 1941–1944. Teoksessa on runsaasti arkistokuvia ja tarkasti laadittuja karttoja, havainnollistamassa tapahtumia. Teoksessa käsitellään tapahtumat Kuusamo–Kiestinki suunnalla, käsittäen jatkosodan maasotatoimet, ilmasodankäynti, partisaanitoiminta, Salpalinjan ja kenttäradan rakentaminen Kuusamoon, saksalaisten huollon toiminta Kuusamossa, sekä Kuusamon polttaminen ja miehitys.

Teos pohjautuu pääasiassa suomalaisiin ja saksalaisiin sotapäiväkirjoihin, sotaveteraanien haastatteluihin, mutta mukaan on otettu myös kaikki muu mahdollinen materiaali. Teos sisältää paljon ennenjulkaisematonta aineistoa, mukaan lukien työryhmän Kuusamossa suorittaman GPS-pohjaisen maaston inventoinnin tulokset, liittyen pääasiassa salpalinjan asemiin, kenttärataan sekä saksalaisten huoltokeskuksiin.