Salpalinja Kuusamossa e-kirjan esittely


Salpalinja Kuusamossa e-kirja (ISBN 978-952-6613-86-4) julkaistiin 6.9.2022, Suomen e-painos Oy:n toimesta. Kirja on myynnissä Elisa Kirjassa.

Salpalinja Kuusamossa e-kirja on 311 sivuinen historiateos, jossa esitellään Salpalinjan rakentaminen Kuusamoon vuosien 1940–1941 aikana. Teos sisältää erittäin tarkkaa tietoa, Salpalinjan rakentamisesta ja linnoituslaitteista. Teoksessa on runsaasti kohdekuvia (80 kpl), tarkasti laadittuja laajoja karttoja (54 kpl), sekä linnoituslaitteiden erilaisia rakennepiirroksia (79 kpl), havainnollistamassa tapahtumia. Teoksessa käsitellään rakentamisen vaiheet, viivytysasemat, sulutukset, linnoitustykistö ja Salpalinjan teräsbetonikorsujen tuhoaminen syksyllä 1944. Lisäksi kerrotaan lyhyesti Salpalinjan entisöinnistä Kuusamon Lahtelassa.

Salpalinjasta Kuusamossa käydään lisäksi keskustelua Facebook-ryhmässä: Salpalinja Kuusamossa

Teos pohjautuu pääasiassa arkistotietoihin ja veteraanien haastatteluihin, mutta mukaan on otettu myös kaikki muu mahdollinen materiaali. Teos sisältää paljon ennen julkaisematonta aineistoa, mukaan lukien työryhmän Kuusamossa suorittaman GPS-pohjaisen maaston inventoinnin tulokset, jonka pohjalta on laadittu tarkat kartat Salpalinjan linnoitusalueista, viivytysasemista ja linnoitustykistön asemista.

Kirjaa luettaessa on suosituksena käyttää taulutietokonetta eli tablettia (esim. iPad tai vast.), lukeminen onnistuu kyllä myös tietokoneella. Huom! Tätä kirjaa ei voi lukea lukulaitteella.

Huom! Salpalinja Kuusamossa e-kirjan seitsemäs luku, joka käsittelee tapahtumia syksyllä 1944, Kuusamon Salpalinjalla ja sen viivytysasemissa, on nyt käännetty englannin kielelle. Käännöstyöstä vastasivat yhdysvaltalainen Tom Houlihan ja Mikko Rautiainen. Englannin kielinen versio kirjan seitsemännestä luvusta on luettavissa tällä sivustolla: Salpalinja Kuusamossa; Chapter 7 - Autumn 1944Salpalinja Kuusamossa - saatavilla Elisa kirjassa

Muutamia esittelysivuja kirjasta...

Salpalinja Kuusamossa6.9.2022 (29.10.2022 11:19)