Panssarintuhoojamerkki

Yleistä

Suomen armeijan komentoesikunnan päällikkö kenraaliluutnantti W. E. Tuompo, antoi 29.6.1944 käskyn perustaa panssarintuhoojamerkin. Tarkoituksena oli palkita ja kannustaa panssarintorjunnassa kunnostautuneita sotilaita. Merkki ja sen myöntämisperusteet esitellään Päämajan käskylehdessä N:o 16.

Panssarintuhoojan merkki on 7x3 cm kokoinen valkoinen merkki (nauha), jossa on tummalla värillä osuman saaneen T-34 panssarivaunun siluetti. Merkki kiinnitettiin neulomalla asetakin oikeanpuoleiseen hihaan siten, että merkin yläreuna on 10 cm olkasauman alapuolella. Merkkiin myönnettävät lisänauhat (7x1 cm) ommeltiin tuhoojamerkin yläpuolelle 5 mm välein. Panssarintuhoojan merkkejä myönnettiin kaikkiaan 327 kpl ja niihin 86 lisänauhaa.

Säännökset

Panssarintuhoojan merkistä määrätään noudatettavaksi seuraavia säännöksiä: (säännökset sana tarkasti käskylehdestä)

1. Panssarintuhoojan merkki annetaan henkilölle, joka lähitorjuntavälinein tai tykin ampujana toimien tuhoaa panssarivaunun. Tuhoaminen lähitorjuntavälinen voi tapahtua esim. ampumalla (esim. panssarikauhu, käsipatruuna, panssarikiväärikranaatti), heittämällä (esim. panssarikäsikranaatti, kasapanos, panssarimiina), vetämällä tai työntämällä (esim. liukumiinat), sijoittamalla panssarivaunun eri kohtiin tuhoamisvälineitä (esim. erilaiset sijoituspanokset, panssarikäsikranaatit, kasapanokset) tai muulla vastaavanlaisella toiminnalla, mutta ei miinoitusta tai muuta sellaista menettelytapaa käyttäen mikä ei tuhoojalta vaadi välitöntä taistelutoimintaa panssarivaunua tuhottaessa. (Vrt. myös PM:n Koul.os:n Kirj. N:o 4361/Pst./33/23.6.44 koskeva panssarivaunun tuhoamisen toteamista).

2. Panssarintuhoojan merkkejä annetaan viisi, jotka jaetaan seuraavasti:

  • - 1 panssarivaunun tuhoamisesta yksi leveä kuviollinen nauha
  • - 3 panssarivaunun tuhoamisesta kuvionauhan yläpuolelle yksi kapea kuvioton nauha
  • - 5 panssarivaunun tuhoamisesta kuvionauhan yläpuolelle kaksi kapeaa kuviotonta nauhaa
  • - 10 panssarivaunun tuhoamisesta kuvionauhan yläpuolelle kolme kapeaa kuviotonta nauhaa
  • - 15 panssarivaunun tuhoamisesta kuvionauhan yläpuolelle neljä kapeaa kuviotonta nauhaa
Panssarintuhoojamerkki: 1:n, 3:n, 5:n, 10:n ja 15:sta panssarivaunun tuhoamisesta

3. Panssarintuhoojan merkillä palkittavista tekee ehdotuksen yksikön (vastaavan) päällikkö taannehtivasti 1.6.44 alkaen.

4. Palkitsemisen suorittaa yhtymän komentaja

5. Merkin antamisesta on tehtävä merkintä asianomaisesta sotilaskantakorttiin

6. Merkkejä jakaa toistaiseksi Päämajan Koulutusosasto, joka tulee lähettämään niitä yhtymille heti niiden valmistuttua.

Panssarintuhoajia

Panssarijääkäri Toivo Ilomäki

Sääksmäkeläinen panssarijääkäri Toivo Ilomäki (25.8.1917) oli suomalaisista panssarintuhoajista eniten vihollisen vaunuja tuhonnut sotilas. Ilomäki tuhosi 75 PstK 40 (7.5 cm Pak 40) tykin ampujana Karjalankylän taistelussa yhden ja Sammatuksen taistelussa 16 vihollisen panssarivaunua. Hän sai kenraali Talvelan esityksestä Mannerheim-ristin nro 155. Hän lisäsi saldoaan neljällä vaunulla Tihverinkylän taistelussa. Sodan loppuun mennessä hän oli siis tuhonnut kaikkiaan 21 vihollisen panssarivaunua. Hän sai myös ainoana panssarintuhoojamerkin, korkeimman asteen, eli merkki jossa neljä nauhaa. Ylipäällikkö nimitti hänet 2.10.1944 Mannerheim-ristin ritariksi nro 155.

Korpraali Olli Soimala

Korpraali Soimaala toimi Rynnäkkötykkipataljoonassa Sturmin (Sturmgeschütz III Ausf G) ampujana. Hän tuhosi 11 vihollisen panssarivaunua. Hän sai panssarintuhoojamerkin lisäksi kolme lisänauhaa.

Korpraali Jaakko Rytöniemi

Korpraali Rytöniemi toimi 32. tykkikomppaniassa (10.D) panssarintorjuntatykin ampujana. Hän tuhosi 11 vihollisen panssarivaunua. Hän sai panssarintuhoojamerkin lisäksi kolme lisänauhaa. Ylipäällikkö nimitti hänet 21.12.1944 Mannerheim-ristin ritariksi nro 176.

Lähdeluettelo

  • - Päämajan käskylehti N:o 16
  • - Jatkosodan historia, osa 5, Sotahistorian Laitos
  • - Mannerheim-ristin ritarit, url: http://www.mannerheimristinritarit.fi, 24.12.2012
  • - Pohjois-Kymenlaakson asehistoriallinen yhdistys ry, Suomalainen panssarintuhoajamerkki, url: http://www.pkymasehist.fi, 24.12.2012

24.12.2012 (30.1.2021 19:02)