120 K/78

Yleistä

Ranskalainen eversti Charles Ragon de Bange, suunnitteli vuonna 1874 jäykkälavettisen kenttäkanuunan. Ranskan armeija tilasi tykkejä, jotka otettiin tuotantoon nimikkeellä 120 mm L modèle 1878. Ransalaiset valmistivat näitä tykkejä, kaikkiaan noin 2 500 kappaletta. Niitä käytettiin laajalti ensimmäisessä maailmansodassa ja niitä oli Ranskan armeijan käytössä vielä toisen maailmansodan aikanakin.

De Bange -tyyppisessä linnoitustykissä oli takaa ladattava teräsputki, de Bange lukko ja jäykkä rautalavetti. Kanuunan de Bange tyyppinen lukkolaite esti ruutikaasujen purkautumisen lukon kautta, joten koko energia purkautui putkeen ja siten ammuksen eteenpäin työntämiseen.

120 K/78. Kuva: Hämeenlinnan tykistömuseo © TH 2013

Tekniset tiedot

120 K/78
 
- tyyppi kanuuna
- kaliiperi 120 mm
- putken pituus 325 cm (L/27)
- putken rihlat -
- putken elinikä 7 000 – 8 000 lk.
- tykin pituus 5,1 m
- tykin leveys 2,0 m
- tykin korkeus m
- tykin paino (kuljetuksessa) 4 000 kg
- tykin paino (tuliasemassa) 3 750 kg
- tähtäinlaite -
- ampumasektori 360° (koro -17° – +30°)
- maksimikantama noin 10 700 – 12 400 m
- ammustyypit HE (18.20 kg)
- ammuksen lähtönopeus 263–613 m/s
- tulinopeus 1–2 lk./min
- miehistö 9
 

Suomessa

Suomi sai Ranskasta talvisodan aikana lahjoituksena, vanhoja 120 mm Le Bange tyyppisiä kanuunoita, kaikkaan 72 kappaletta. Suomessa armeijan antama nimike kanuunalle oli 120 K/78. Tykkimiehet nimesivät tykin kuitenkin nimellä "hyppyheikki", koska se laukaistessa hyppäsi useita metrejä taaksepäin. Tykkiä vetämään tarvittiin 6-8 hevosta.

120 K/78 oli kömpelö ja hidaskäyttöinen, liikkuvassa sodankäynnissä. Tämä hevosvetoiseksi tarkoitettu kanuuna, olikin suunniteltu hyvin valmistellussa asemassa käytettäväksi linnoitustykiksi. Suomalaisilla oli ongelmia 120 K/78 ammusten nallien kanssa. Nalleista vain noin 60–65 % toimi. Tästä johtuen jouduttiin käyttämään 87 K/95 tykin ammusten nalleja, joiden toimivuus oli 100 %.

Kuusamon linnakkeen (patterin) käytössä oli kahdeksan 120 K/78 jäykkälavettista, Le Bange tyyppistä kanuunaa. 120 K/78 oli Suomen armeijan käytössä vuoteen 1944 asti.

De Bange kanuunat Suomessa

Suomi hankki vuonna 1940, Ranskasta yli 200 eri kaliiperista De Bange -tyyppistä linnoitustykkiä. 13.3.1940 mennessä oli toimitettu jo 100 tykkiä ja 305 000 ammusta, lähinnä Norjan satamien kautta. Saksalaisten hyökättyä Norjaan, jäi osa vielä Suomeen matkalla olleista tykeistä Saksan sotasaaliiksi, Norjan satamissa. Saksa toisin myöhemmin vapautti Suomeen matkalla olleet tykit. Yhteensä Suomeen toimitettiin 233 tykkiä ja 508 000 ammusta.

Ranskalaiset lähettivät vuoden 1940 alussa myös 54 kouluttajaa Suomeen, opettamaan tykkien käyttöä. Koulutusryhmän johtajana toimi everstiluutnantti Dion. Kouluttajat kuitenkin poistuivat Suomesta huhtikuussa 1940, Saksan hyökättyä Norjaan.

Suomen Ranskasta ostamat De Bange tyyppiset linnoitustykit
  • - 80 K/1877, 12 kpl
  • - 90 K/1877, 100 kpl
  • - 120 K/1878, 72 kpl
  • - 155 K/1877, 48 kpl

120 K/78 suomalaisten käytössä. Kuva: SA-Kuva.

Linnoituspatteristo 6 (5298)

Linnoitustykistöpatteristo 6:n komentaja toimi majuri Tuovi Mäkeläinen. Patteriston miehistö oli suurimmaksi osaksi kuusamolaisia reserviläisiä, vieläpä vanhimmasta päästä. Patteristolla oli sodan alussa kaksi patteria ja niissä yhteensä 7 kpl 120 K/78 kanuunoita. Jatkosodan alettua Lin.Psto 6:n matka vei Ryhmä J:n mukana kohti Kiestinkiä. Patteristo ampui sodan ensimmäiset laukauksensa 18.7.1941.

Lähdeluettelo

  • - Canon de 120 mm Modèle 1878, url: https://en.wikipedia.org, 4.3.2021
  • - Vienan Tykit, Pertti Tamminen, 1987

15.1.2013 (28.3.2021 10:02)